Työyhteisön kehittäminen on yrityksesi kilpailukyvyn avain

Työyhteisön kehittäminen on välttämätöntä. Niin jokaisen organisaation kuin sen työyhteisön jäsenen, roolistaan riippumatta, on välillä hyvä pysähtyä miettimään, miten ja mitä olisi syytä kehittää itsessään tai omassa työyhteisössä.

Jo jonkun yksittäisen prosessin tehostaminen voi tuoda lisää resursseja työyhteisöön ja järkevöittää toimintaa. Toisaalta taas koko tiimin yhteistyön ja vuorovaikutuksen parantaminen näkyy suoraan myös asiakkaille ja sidosryhmille.

 

Mitä sinun työyhteisössäsi olisi tarve kehittää?

Kun tavoite on selvä, valmennusprosessiemme avulla ja eri testattuja keinoja käyttäen parannetaan työyhteisösi hyvinvointia, tehokkuutta ja yrityksesi kilpailukykyä.

Tutustu työyhteisön kehittäminen valmennuksiimme!

Aloitetaan yhdessä oppimismatka

Työyhteisön kehittäminen - valmennukset

Tiedostanko, että ihmiset ovat ihan oikeasti erilaisia? Tunnistanko erilaisuuden, eli miten erilaiset ihmiset toimivat ja mistä se johtuu? Toiminko tilanteen vaatimalla tavalla?

Kun osaamme sopeuttaa omaa toimintaamme ja kommunikointia toisen tyyliin – tulemalla puolitiehen vastaan, säästytään monelta ongelmalta ja mahdolliselta ristiriidalta.

Ristiriidan syynä on usein oletus tai väärinymmärrys. Oletetaan, että toinen tarkoitti pahaa tai ymmärretään toinen väärin.

Everything DiSC -tuoteperhe on kehitetty sanoittamaan erilaisuutta ja ratkaisemaan erilaisuuden mukanaan tuomia ongelmia.

DiSC-tuoteperhe:

  • DiSC -profiili on työkalu, joka tekee asioita näkyväksi
  • auttaa tehokkaasti tiedostamaan erilaisuuden merkitystä ja hyötyä
  • auttaa tunnistamaan erilaisia toimintamalleja ja syitä erilaiseen käyttäytymiseen
  • auttaa toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla.

Tiimin elinkaaren johtaminen tiimin perustamisesta muutosjohtamiseen. Uudella tiimillä on usein eri haasteet kuin tiimillä, joka on ollut yhdessä kauemmin tai joka on suuren muutoksen äärellä. Erilaisten tilanteiden ratkomiseen on hyvä käyttää erilaisia työkaluja. Pelilliset valmennukset ovat usein mainio tapa saada uusi strategia käyttöön ja se soveltuu myös hyvin tiimin yhteistyön vahvistamiseen.

Luottamus on vahva perusta

Usein tuntuu, että menestyvä tiimi tekee tuloksia kuin itsestään. Mutta menestyvällä tiimillä on todennäköisesti hyvä keskinäinen luottamus ja tiimi on valmis käymään kipeitäkin keskusteluja läpi kehittyäkseen. Myös toimivista tiimeistä saattaa puuttua tilivelvollisuus toista tiimiläistä kohtaa. Ja kun tiimiläiset ovat sitoutuneet yhteisiin tavoitteisiin, tuloksia alkaa näkyä. Tähän prosessiin voidaan ottaa avuksi 5 Behaviours of a Cohesive Team –valmennukset, joilla saadaan tiimit aivan uudelle tasolle hyvin ohjatun valmennuksen kautta. 

Asiakasko hankala vai myyjä kykenemätön kohtaamaan erilaisia asiakkaita? Hyvä kysymys!  Asiakkaat ovat hyvin erilaisia ja se tuo myymiseen oman haasteensa. Asiakas tekee ostopäätöksen järjellä mutta myös tunteella.

Asiakaskohtaamiseen ja sen onnistumiseen myyjä voi vaikuttaa siten, että sopeuttaa omaa tyyliänsä asiakkaan tyyliin. Tällöin DiSC-työkalu ja harjoittelu ovat hyvä apu.

Myynnin mukautus

Osaanko mukauttaa myymistä siten, että joitain henkilöitä tuen heidän ostopäätöksissään, kun taas toisten kohdalla annan heidän itse päättää eri vaihtoehtojen välillä? Haluanko saada aikaiseksi tunnejäljen, ylittää asiakkaan odotukset vai tyydynkö siihen, että asiakas lähtee tyytymättömänä ja kertoo sen myös muille?    

Myyntivalmennuksessa on mahdollisuus yhteistyöhön näyttelijä Jaana Saarisen kanssa. Jaana on loistava lisä valmennukseen, jossa harjoitellaan erilaisten asiakkaiden kohtaamista. Jaanan innostava positiivisuus luo luottamuksellisen ilmapiirin, jossa on turvallista harjoitella.

Esimiesvalmennuksen sisältö voi koostua monesta asiasta riippuen siitä, mikä on tunnistettu haaste. Se voi olla palautteenanto, joka on taitolaji. Mutta palautteenantoa voi harjoitella. Palaute on jokaisen kehittymisen polttoaine ja sitä ei voi antaa liikaa. Suomalaiseen palautekulttuuriin kuuluu ajatus, että hiljaisuus on hyvä merkki. Mutta myös ääneen sanotulla positiivisella ja rakentavalla palautteella voidaan saada ihmeitä aikaan. Palautteen pitää toki olla aitoa ja osoitus kiinnostuksesta toisen kehittymiseen.

Esimiesten ongelmana voi myös olla haastavat johtamistilanteet ja niiden käsittely. Miten korjaan ja ohjaan alaistani oikeaan suuntaan?

Johtamiskulttuurin muuttaminen on myös prosessi, johon tarvitaan pitkäjänteistä toistoa, harjoittelua ja päättäväistä tekemistä.

Esimiesvalmennuksissa on mahdollisuus yhteistyöhön Markku Haapasalmen kanssa. Markulla on pitkä kokemus esimiehenä. Hänen konkreettiset työkalut hyvään johtamiseen ovat loistava apu uusille sekä vanhoille esimiehille.