Valmennuspolku– vastuullista ja vaikuttavaa valmentamista

Oletko sinä ollut valmennuspäivillä, jossa oli hauskaa, mutta ilman vaikuttavuutta. Mikään ei muuttunut päivän jälkeen. Työyhteisön muutokset, liittyvät ne sitten toimintaan tai käyttäytymiseen, ovat melko haastavia ja ne vievät aikaa. Tämän vuoksi muutokseen on hyvä saada tukea. Henkilön tulee saada tulla kuuluksi myös vaikeina hetkinä. Valmennuspolku luo rakenteet oppimiseen ja kuljettaa työyhteisöä kohti tavoitetta. Se mahdollistaa myös suunnan korjauksen, jos kesken matkan huomataan asioiden muuttuneen.

Haluan varmistaa ja taata asiakkailleni oppimispolun, joka takaa pysyvämmän muutoksen.

valmennuspolku

Yhdessä valmistautuminen on valmennuksen tavoitteen kirkastamista.

Perusteellinen valmistautuminen on yhtä tärkeää kuin itse valmennus. Asiakkaan kuuntelu ja avoimeen keskusteluun pohjautuva etukäteisvalmistautuminen on tähdellistä.

Vastuullisen valmentamiseen lähtökohta on myös asiakkaan haastaminen. Haastamisella varmistetaan oikeaan asiaan pureutumisen. Oletus voi joskus olla esteenä todellisen ongelman näkemiselle tai hyväksymiselle. Sen vuoksi on tärkeää, että juurisyy haasteeseen löytyy.

Räätälöydyn valmennuksen tavoite on rakentaa valmennus yrityksen/tiimiin/yhteisön haasteisiin.

Hyvän valmennuksen pitää pystyä vastaamaan kysymyksiin: mitä, miksi, kuka ja miten?

Perusteellisella valmistautumisella ja yhteisen ymmärryksen tuloksena valmennus on vastaus asiakkaan haasteisiin.  Kun valmennuksesta on luotu oppimispolku eikä pelkkä yksittäinen valmennustilaisuus, se parantaa valmennuksen vaikuttavuutta. Se luo myös rakenteet oppimisille ja muutokselle.

Osallistujien arviointi ja palaute

  • Miten valmennuksen tavoitteeseen päästiin?
  • Miten minä muutan omaa tekemistä taatakseni tarvittavan muutoksen?
  • Mikä voi olla työyhteisölle haaste, jotta muutos pysyy?
  • Mikä on seuraava tavoite?

3 kk:n jälkeen

  • Miten muutos näkyy?
  • Mitä haasteita on ollut?
  • Mitä tukea vielä tarvitaan?
  • Miten tästä eteenpäin?
  • Tilaajan palaute