Palaute on peili

Palautteen saaminen on välttämätöntä kaiken kehittymisen ja osaamisen jalostumisen kannalta. Meistä jokainen tarvitsee palautetta, sekä kannustavaa tai rakentavaa.

Jokainen meistä reflektoi omaa toimintaansa ja osa meistä on siinä parempia kuin toiset.

Itsereflektoinnin lisäksi on hyvä saada toisten näkemys asiaan. Palaute on eräänlainen peili, jonka avulla voit havainnoida omaa käytöstäsi ja toimintaasi. Miten toimin ja miten kommunikoin? Missä voisin tehdä toisin?

Monesti kuulee, että organisaatioissa palautteenanto on huonoa. Toki näin voi olla, mutta sen ei pitäisi olla este sille, ettei palautetta anneta. Pikemminkin se on jo hyvä alku, ja sitä voi kehittää. Palautteenanto on taitolaji, jota voi harjoitella ja siinä voi tulla paremmaksi.

Myös palautteen vastaanottaminen on oma taitonsa. Jokainen voi miettiä itse, miten hyvin ottaa palautetta vastaan. Loukkaannunko palautteesta? Ohitanko sen kokonaan? Syytänkö palautteenantajaa? Mietinkö mieluummin, mitä palautteella haluttiin kertoa? Olenko aidosti avoin katsomaan peiliin ja ottamaan oppia siitä, mitä sieltä kuulen ja näen?

Ja jos et saa palautetta tarpeeksi, pyydä sitä aktiivisesti ja ole ainakin itse esimerkkinä! Palautteella voit vaikuttaa asioihin ja ihmisiin, jos haluat. Ja omaan toimintaasi.